อนุทิน 42918 - ธรรมทิพย์

ธรรมทิพย์

มองให้เป็นเย็นให้ได้
       ได้รับโทรศัพท์จากกัลยาณมิตรต่างวัย    ท่านถามไถ่ถึงสภาวจิตที่กำลังว้าวุ่นและเครียดกับภาระบางอย่าง

        สุดท้ายท่านเตือนสติ  ชี้ให้เห็น
กฎไตรลักษณ์   ทุกอย่างล้วนขึ้นอยู่กับ
กฎไตรลักษณ์ทั้งสิ้น  เกิดขึ้น  ตั้งอยู่
ดับไป  เป็นทุกข์  ไม่เที่ยง    ไม่มีอะไร
ที่ยั่งยืนแม้แต่อารมณ์ความรู้สึกในแต่
ละวัน   เราจะยึดมั่นสิ่งใดเล่า.... เพียง
คิดให้เป็น  มันก็เย็นได้นะ

เขียน 05 Aug 2009 @ 15:39 ()


ความเห็น (0)