อนุทิน 42896 - มะปรางเปรี้ยว

งานจัดการ

  • คุยกับแนทเรื่อง flow การจัดซื้อ/จัดจ้าง และการจ่ายเงิน
  • ได้ความชัดเจนขึ้นแล้ว
เขียน 05 Aug 2009 @ 08:53 ()


ความเห็น (0)