อนุทิน 42870 - บรรจง ผอ.ไอซีที

  • เช้าลงมาออกกำลังกายเช่นเดิม ฝนตก เช็คเมล์
  • ไปฝึกอบรมที่ Learning Resource Centre (LRC)
  • 4 คนจากห้อง 3 ที่มา

  • วันนี้ฝึกปฏิบัติจริงการเทคนิตการ copy link การpaste URL การเปิดหลายหน้าต่างเพื่อการ chat โดยปิแอร์
  • ดร.Ophel P.Veniega เรื่อง HOTS Qs โดยใช้กรอบ Taxonomy ของ Bloom
  • บ่ายปิแอร์มอบหมายให้ทุกคนให้จ้อมูลป้อนกลับจากการตรวจผลงานใน assignment 1/2
  • Dr.Taa ให้แนวทางการใช้ Rubic to grade ใน online chat session, Myforum และ Case study
  • เลิกหกโมงเย็น ไปเดินศูนย์การค้า green... ทานอาหารญี่ปุ่นกัน ดร.ศักดิ์ชัยไปด้วย
  • ค่ำอาบน้ำ ซักผ้า ทำการบ้านส่ง อัพเดดเว็บ
เขียน 04 Aug 2009 @ 21:54 () แก้ไข 04 Aug 2009 @ 22:56, ()


ความเห็น (0)