อนุทิน 42856 - มะปรางเปรี้ยว

  ติดต่อ

KV

  • ออกแบบหน้าที่เหลือตามที่ชิวแจ้งมาเสร็จแล้ว

พรุ่งนี้ลุยสไลน์ของกรมสุขภาพจิต และมี lecture กับอ.จัน เรื่อง requirement analysis

  เขียน:  

ความเห็น (0)