อนุทิน 42850 - มะปรางเปรี้ยว

KV

  • ยังไม่ได้ทำหน้าที่เหลือเลย
  • ต้องประสานงานอื่นๆ
  • แล้วก็เรียนภาษาอังฤษต่อ
  • เดี๋ยต้องประชุม healthy
  • หลังประชุมเสร็จจัได้มาจัดการต่อ
เขียน 04 Aug 2009 @ 16:11 ()


ความเห็น (0)