อนุทิน 42840 - ดร. ธวัชชัย ปิยะวัฒน์

วันนี้คิดประโยคน่าสนใจมาหนึ่งอัน "คนที่ได้รู้หลักฐานเชิงประจักษ์ว่าโลกกลม ไม่สามารถถูกเปลี่ยนความคิดว่าโลกแบนได้" ปัญหาก็คือคนที่เชื่อว่าโลกแบนก็จะไม่พยายามเรียนรู้ว่าโลกกลม

Knowledge Divide เป็นเรื่องใหญ่สำหรับประเทศไทยจริงๆ

เขียน 04 Aug 2009 @ 12:07 () แก้ไข 04 Aug 2009 @ 12:08, ()


ความเห็น (0)