อนุทิน 42823 - บุณยกร

บุณยกร

คาถาเศรษฐี อุ อา กะ สะ โบราณท่านสอนเคล็ดวิชา ใครอยากรวยเชิญทางนี้..

๑.อุฎฐานะสัมปทา   ถึงพร้อมเพียรขยัน ผู้หมั่นหาย่อมหาทรัพย์ได้

๒.อารักขะสัมปทา   ถึงพร้อมรักษาให้เจริญ รักษาไม่ใช่ดีแต่เก็บ เช่นรักษาโรค คือให้โรคหาย รักษาของก็ต้องสะพัด จัดจ่ายให้เป็นประโยชน์ต่อไปในวงกว้าง

๓.กัลยาณมิตา  คบหามิตรดีมีคุณธรรม ๔ ศรัทธา สีล จาคะ ปัญญา

๔.สมะชีวิตา     เลี้ยงชีวิตด้วยสัมมาอาชีพ ให้สมค่าสูงคุณ

ไม่โกงเขามาเก็บ มากิน เป็นการดูหมิ่นรากเหง้าบรรพบุรุษตน

 

เขียน 04 Aug 2009 @ 03:58 () แก้ไข 04 Aug 2009 @ 03:59, ()


ความเห็น (0)