อนุทิน 42818 - จารุวัจน์ شافعى

การให้ข้อแนะนำที่ดี ช่วยให้คนถูกคอมเม้นต์อย่างผมได้เรียนรู้จริงๆ ครับ จากรายงานรอบแรก แก้ไข 3 รอบๆ ละประเด็นไม่ซ้ำกันเลย งานวิจัยชิ้นนี้จึงถือว่า มีผู้ทรงคุณวุฒิครบทุกประเด็น แก้ไขตามข้อแนะนำก็เกิดการเรียนรู้ไป

งานวิจัยชิ้นแรกที่รับทุนภายนอกมหาวิทยาลัย แต่เสร็จช้ากว่าโครงการอื่นๆ ที่รับทุนภายหลัง โครงการนี้ขลังจริงๆ

เขียน 04 Aug 2009 @ 00:59 ()


ความเห็น (0)