อนุทิน 42793 - คุณครูแอ๊ว

ภาพเด็กๆกุลีกุจอกันช่วยทำความสะอาดห้อง..ด้วยความรู้สึกอยากให้ห้องสะอาดมากกว่าทำเพราะเป็นหน้าที่ที่ต้องทำ..และบางส่วนก็หยิบหนังสืออยากออกมาอ่านให้ครูฟังูอย่างยิ้มแย้มแจ่มใส..

....

ความสุข..เกิดขึ้นง่ายๆ..และสัมผัสได้ง่ายๆเ่ช่นกัน..

.....

เขียน 03 Aug 2009 @ 20:55 ()


ความเห็น (0)