อนุทิน 42784 - Sasinand

  ติดต่อ

@42783  3 ส.ค. 2552 --น่าายินดีมากค่ะ   ที่ดร.กฤษณา ไกรสินธุ์ ฉายา"เภสัชกรยิปซี"ชาวไทย คว้ารางวัลแมกไซไซ ประจำปี 2552  ที่กรุงมะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์ คณะกรรมการรางวัลแมกไซไซ  ประกาศมอบรางวัลแก่ชาวเอเชีย 6 คน
ในจำนวนนี้ ประกอบด้วย ดร.กฤษณา ไกรสินธุ์ ฉายา "เภสัชกรยิปซี" เป็นชาวไทยจากจังหวัดสุราษฎร์ธานี ซึ่งอุทิศตนผลิตยาราคาถูกช่วยเหลือผู้ป่วยติดเชื้อเอชไอวีเอดส์ในไทยและในทวีปแอฟริกา คว้ารางวัลแมกไซไซ สาขาบริการสาธารณะ ประจำปี 2552
ผู้ได้รับการคัดเลือกให้ได้รับรางวัลแมกไซไซในปีนี้ ประกอบด้วยชาวจีน 2 คน อินเดีย ฟิลิปปินส์ พม่า และไทย ชาติละ 1 คน

  เขียน:  
  แก้ไข:  

ความเห็น (0)