อนุทิน 42778 - มะปรางเปรี้ยว

KV

  • คุยกับพี่ฟ้าเรื่องธีม
  • ตกลงว่าจะเข้ามาจัดการได้วันพฤหัสนี้

ประชุมทีม

  • สรุปว่าสัญจรก็ยังคงดำเนินต่อไป
  • KV คืองานหลักที่ต้องเรียบร้อยสิ้นเดือนนี้
  • LIT ต้องดูแลอย่างต่อเนื่อง
  • งาน ppt ของกรมสุขภาพจิต รอก่อน
  • หวัด 2009 ยังคงดำเนินต่อไป
  • World cafe หยุดแล้ว อาร์มต้องส่งของที่ระลึก
  • PSU Web รอไปก่อน
เขียน 03 Aug 2009 @ 16:32 ()


ความเห็น (0)