อนุทิน 42738 - แก้ว..อุบล จ๋วงพานิช

3-4 สิงหาคม 2552 สัมมนาวางแผนงานของแผนกการพยาบาลบำบัดพิเศษ ที่หนองคาย

เรามาทำกลุ่ม ลองให้น้องๆแสดงบทบาทสมมุติ เป็นผู้ตรวจการฯ เป็นหัวหน้าตึกลองดู ว่าถ้าเขาเป็นหัวหน้าจะทำตัวอย่างไร และหัวหน้าในฝันอยากให้เป็นอย่างไร

น้องอยากให้หัวหน้ามีความยุติธรรม มีวิสัยทัศน์ เก่งวิชาการ เอาใจใส่ดูแลน้อง เก่ง IT แลอื่นๆ

แสดงว่าน้องๆเขาก็คิดเก่งเหมือนกันนะ

เขียน 03 Aug 2009 @ 04:38 () แก้ไข 04 Aug 2009 @ 19:58, ()


ความเห็น (0)