อนุทิน 42724 - Sasinand

Sasinand

ตามข่าว.....หลังจากสัปดาห์หน้า  จะมีการดำเนินการนำเสนอผลงานของรัฐบาล ทั้งหมดในรูปแบบที่หลากหลาย
ผ่านทางสื่อต่างๆ  ในรูปแบบสารคดี สปอทวิทยุ โทรทัศน์ วิทยุ สื่อสิ่งพิมพ์ รวมถึงเครือข่ายทางอินเทอร์เน็ตสมัยใหม่ต่อเนื่องประจำทุกสัปดาห์
ตอนนี้ สถานการณ์ทางเศรษฐกิจดีขึ้น รวมถึงอัตราของผู้ว่างงานชะลอตัวลง (สำรวจหอการค้าญี่ปุ่น, สภาอุตสาหกรรมไทย, CEO Forum เชื่อมั่นว่าเศรษฐกิจไทยจะฟื้นในไตรมาส 3 และ 4)
พนักงาน ที่เราเพิ่งรับเข้ามาทำงานได้ 2 วัน มาลาออก บอกว่า บริษัทใหญ่ ที่สมัครงานไว้ก่อนหน้านี้ เรียกตัวแล้ว

คนที่สำรองไว้ ก็ได้งานกันเป็นแถว ต้องเปิดรับสมัครใหม่อีก....การว่างงานน้อยลงๆ จริงๆๆ

เขียน 02 Aug 2009 @ 20:17 () แก้ไข 02 Aug 2009 @ 22:39, ()


ความเห็น (0)