อนุทิน 42646 - Sila Phu-Chaya

สัญญานั้นมีผลเฉพาะคู่สัญญา  แต่ถ้าเป็นสัญญาเช่าอสังหาริมทรัพย์จะผูกพันผู้รับโอนกรรมสิทธิ์ด้วย ตามมาตรา 569 (ผู้รับโอนย่อมรับไปทั้งสิทธิและหน้าที่ของผู้โอนซึ่งมีต่อผู้เช่านั้นด้วย)

แต่คำมั่นหรือเงื่อนไขหรือข้อตกลงต่างหากจากสัญญาเช่า

หรือสิทธิ/หน้าที่อื่นตามสัญญา ย่อมไม่โอนไปด้วย

เขียน 01 Aug 2009 @ 14:37 ()


ความเห็น (0)