อนุทิน #42643

การใครครวญและตัดสินใจด้วยปัญญา

เป็นเรื่องของการมอง  และตัดสินด้วยความยากลำบาก 

พยามจะมองคิดด้วยปัญญาอย่างที่ท่านอาจารย์แนะนำ

เขียน:

ความเห็น (0)