อนุทิน 42605 - ไก่...กัญญา

27 กค 52 วิทยากรที่ รพ.ภูมิพลฯ กรุงเพทฯ

28 กค 52 ช่วยฝ่ายทรัพย์บุคคลงานบริการพยาบาลจัดอบรมจำแนกประเภทผู้ป่วยและวิเคราะห์อัตรากำลัง

29 กค 52 ประชุมผู้บริหารแผนก ฯ  / ประชุม War Room H1N1 / ประชุมเตรียมวิทยากรภาคปฏิบัติ TLS for Nurse / ประชุม EMS Round ที่หน่วย

30-31 กค 52 วิทยากรช่วยฝึกวิทยากร หลักสูตร MIMS  ที่โรงแรมโฆษะ และเป็นวิทยากรช่วยฐาน Emergency Response ที่งาน Northeast HA Forum ครั้งที่ 6 โรงแรมพลูแมน  

 

เขียน 31 Jul 2009 @ 22:09 ()


ความเห็น (0)