อนุทิน 42602 - wwibul

wwibul

คนทั่วไปไม่ค่อยรู้ว่า เชื้อโรคดื้อยา สามารถถ่ายข้ามยีนดื้อยาให้เชื้อสายพันธุ์อื่นได้ด้วย ทั้งที่เป็นเชื้อคนละตระกูล เรียก horizontal gene transfer (HGT) หรืออีกชื่อคือ lateral gene transfer (LGT)

การดื้อยานี้ จะสามารถข้ามคน ข้ามสถานที่ได้ และข้ามเชื้อต่างสายพันธุ์ได้ ซึ่งเป็นเหตุผลหนึ่งที่โรงพยาบาลใหญ่ เวลาเจอดื้อยา จะเจอแบบดื้อสุด ๆ เพราะเชื้อวนเวียนไปมา เช่น ฝากยีนดื้อยาผ่านเชื้อที่ไม่อันตราย ไปถ่ายให้เชื้ออันตรายสายพันธุ์อื่นที่ไม่เคยดื้อยานั้นมาก่อน

การใช้ยาจัดการเชื้อโรคสุ่มสี่สุ่มห้า สามารถเร่งการดื้อยาของเชื้อ ให้แพร่ไปทั้งโลก สามารถเปลี่ยนยาที่รักษาโรคหาย 100 % เป็น 0 % ได้ในเวลาเพียงไม่กี่ปี ก็มีให้เห็นตลอดมาในประวัติศาสตร์ของยา จนถึงทุกวันนี้ เอาที่ใกล้ตัวที่สุด ก็คือยามาลาเรีย

เขียน 31 Jul 2009 @ 22:00 () แก้ไข 02 Aug 2009 @ 00:37, ()


ความเห็น (0)