อนุทิน 42593 - พระมหาสุระพงษ์

สิ่งที่ต้องทำคือความดี

สิ่งที่ต้องมีคือคุณธรรม

สิ่งที่ต้องจดจำคือบุญคุณ

สิ่งที่ต้องตอบแทนคุณคือบิดามารดา

สิ่งที่ต้องค้นหาคือพระรัตนตรัย

สิ่งที่ต้องห่างไกลคืออบายมุข

สิ่งทำให้พ้นทุกข์คือพระนิพพาน

สิ่งที่ต้องธรรมเป็นประจำคือทำวันนี้ให้ดีที่สุด

 

เขียน 31 Jul 2009 @ 19:54 ()


ความเห็น (0)