อนุทิน 42593 - พระมหาสุระพงษ์

  ติดต่อ

สิ่งที่ต้องทำคือความดี

สิ่งที่ต้องมีคือคุณธรรม

สิ่งที่ต้องจดจำคือบุญคุณ

สิ่งที่ต้องตอบแทนคุณคือบิดามารดา

สิ่งที่ต้องค้นหาคือพระรัตนตรัย

สิ่งที่ต้องห่างไกลคืออบายมุข

สิ่งทำให้พ้นทุกข์คือพระนิพพาน

สิ่งที่ต้องธรรมเป็นประจำคือทำวันนี้ให้ดีที่สุด

 

  เขียน:  

ความเห็น (0)