อนุทิน 42587 - มัทนา

มัทนา

วันนี้ไปอบรมวิธีการออกข้อสอบ multiple choice question โดยรศ. นพ. อานุภาพ เลขะกุล จากคณะแพทย์มอ.

ทำให้ดีนั้นยากมากๆ ฝึกออกข้อสอบข้อเดียวคิดจนมึน ต้องไปฝึกเยอะๆแล้วทะยอยทำคลังเก็บไว้เรื่อยๆถึงแม้ไม่ใช่เวลาใกล้สอบ

เขียน 31 Jul 2009 @ 19:22 ()


ความเห็น (0)