อนุทิน 42559 - บรรจง ผอ.ไอซีที

  • เข้าโรงเรียนเช้า ลืมเอาเอกสารมาด้วยนัดสุพจน์ไปเอาที่บ้าน
  • นัดผู้ปกครองไว้กรณีเด็กทะเลาะวิวาท มีประวัติติด 0 ร เรียนไปคงจบยาก แนะนำให้ไป กศน. ให้คณะกรรมการร่วมจาก รอง ผอ. ฝ่ายวิชากร แนะแนว กิจการนักเรียน และครูที่ปรึกษาพิจารณา
  • ให้กชพรแจ้งหลักสูตรของศูนย์"อซีทีและเตรียมอบรมได้ เริ่ม 29 สิงหา ส่วนชมรมโรบอทขอดูผลงานวันที่ 11 สิงหาก่อนตัดสินใจส่งครบทุกทีม
  • ให้รองสุนทรเตรียมงานวันแม่ ประชุมผู้ปกครอง 5 ส ปลูกต้นไม้ และโชว์ชมรมโรบอท วันที่ 11 สิงหา
  • เข้ามาเตรียมตัวเพื่อเดินทางไปฝึกอบรมที่ฟิลิปปินส์ พรุ่งนี้ไปขึ้นเครื่องที่อุดรฯ เดินทางจริง 9.00 ที่สนามบินสุวรรณภูมิ
  • นัดสมชายมาเอาซองผ้าป่า พรุ่งนี้รับลูกสาวที่มาจากรัสเซีย(รับเป็นครอบครัวอุปถัมภ์)
เขียน 31 Jul 2009 @ 09:57 () แก้ไข 31 Jul 2009 @ 17:09, ()


ความเห็น (0)