อนุทิน 42555 - แก้ว..อุบล จ๋วงพานิช

วันนี้เป็นวิทยากร เรื่อง Seamless R2R ในมุมมองของพยาบาล ในการอบรม Northeast Reginal HA Forum ครั้งที่ 6: Lean & Seamless ที่ รร พูลแมน ขอนแก่น

เขียน 31 Jul 2009 @ 06:49 ()


ความเห็น (0)