อนุทิน 42538 - จริญญา

  ติดต่อ

ส่งรายละเอียดโครงการวิจัยเข้าประกวดไปเรียบร้อย ตามเวลาDeadline วันนี้

"โครงการวิจัยและพัฒนาระบบการจัดการความรู้ที่เน้นผู้ใช้เป็นศูนย์กลาง บนพื้นฐานการมีส่วนร่วมของชุมชน"

 

  เขียน:  
  แก้ไข:  

ความเห็น (0)