อนุทิน 42538 - จริญญา

จริญญา

ส่งรายละเอียดโครงการวิจัยเข้าประกวดไปเรียบร้อย ตามเวลาDeadline วันนี้

"โครงการวิจัยและพัฒนาระบบการจัดการความรู้ที่เน้นผู้ใช้เป็นศูนย์กลาง บนพื้นฐานการมีส่วนร่วมของชุมชน"

 

เขียน 30 Jul 2009 @ 17:18 () แก้ไข 30 Jul 2009 @ 20:15, ()


ความเห็น (0)