อนุทิน #42538

ส่งรายละเอียดโครงการวิจัยเข้าประกวดไปเรียบร้อย ตามเวลาDeadline วันนี้

"โครงการวิจัยและพัฒนาระบบการจัดการความรู้ที่เน้นผู้ใช้เป็นศูนย์กลาง บนพื้นฐานการมีส่วนร่วมของชุมชน"

 

เขียน:
แก้ไข:

ความเห็น (0)