อนุทิน 42531 - นายประหยัด เคลย์ พัฒนศิริ

  ติดต่อ

ถ้าคุณครูทุกท่าน  โรงเรียนทุกแห่ง รับแต่ เด็กเก่ง เด็กดี เด็กฉลาด

แล้วจะให้  เยาวชนคนไทย  ที่เป็นเด็กไม่เก่ง เป็นเด็กไม่ดี เป็นเด็กไม่ฉลาด  ไปเรียน กับ ใคร ที่ไหน? ล่ะครับ  ท่าน

 

  เขียน:  

ความเห็น (0)