อนุทิน #42527

  ติดต่อ

  • ข้อแตกต่างระหว่างหมิ่นประมาททางแพ่งกับอาญา
  • หมิ่นประมาทางแพ่งต้องฝ่าฝืนต่อความจริง จึงเสียหาย แต่อาญา จริงหรือไม่จริงก็หมิ่นประมาท ยกเว้นการแก้ตัวตาม ม 330
  • หมิ่นประมาททางแพ่ง นอกจากเสียชื่อเสียงเกียรติคุณแล้ว ยังรวมถึงทางทำมาหาได้และทางเจริญ แต่ทางอาญาไม่มีความเสียหายในทางทำมาหาได้ แต่อาจผิดตาม 272 (3) ไขข่าวแพร่หลายซึ่งข้อความเท็จเพื่อให้เสียชื่อเสียงในสถานที่การค้า สินค้า อุตสาหกรรมหรือพาณิชย์การของผู้หนึ่งผู้ใดโดยมุ่งประโยชน์แก่การค้าตน  ซึ่งคนละกรณีกับหมิ่นประมาทตาม 326
  เขียน:  

ความเห็น (0)