อนุทิน 42523 - มะปรางเปรี้ยว

  ติดต่อ

ประชุมทีม

ประเด็นที่หารือทั้งหมด ได้ข้อสรุปบางส่วนได้แก่ เรื่องหวัด 2009 เรื่อง KV

ส่วนเรื่อง GotoKnow สัญจรยังไม่ได้ข้อสรุป ต้องหาข้อมูลเพิ่ม

 

  เขียน:  

ความเห็น (0)