อนุทิน 42518 - มะปรางเปรี้ยว

GotoKnow.org

ยังไม่ได้แตะ KV เลยตั้งแต่เช้า เพราะต้องจัดการเรื่องสุดคะนึง กับ update บันทึกไข้หวัด 2009

เขียน 30 Jul 2009 @ 11:07 ()


ความเห็น (0)