อนุทิน 42518 - มะปรางเปรี้ยว

  ติดต่อ

GotoKnow.org

ยังไม่ได้แตะ KV เลยตั้งแต่เช้า เพราะต้องจัดการเรื่องสุดคะนึง กับ update บันทึกไข้หวัด 2009

  เขียน:  

ความเห็น (0)