อนุทิน 42506 - บรรจง ผอ.ไอซีที

  ติดต่อ

  • เข้าทำงานโรงเรียนปกติ เดินนิเทศอาคาร 3 ให้นักเรียนนำถังขยะลงไปที่ชั้นล่าง ให้คงไว้เฉพาะไม้กวาดกับที่รองรับผงขยะ
  • ปรับและนำCD ส่งโรงพิมพ์
  • เย็นนักเรียนทำกิจกรรมจิตอาสา ทำสะอาดบริเวณโรงเรียน

  • มีกรณีผู้ปกครองนักเรียนต้องการให้เด็กคงเรียนอยู่แทนการย้าย กรณีมีเรื่องทะเลาะวิวาทในโรงเรียน นัดมาโรงเรียนพรุ่งนี้เพื่อดูรายละเอียดที่จะช่วยกันหาช่องทางที่เหมาะสม
  เขียน:  
  แก้ไข:  

ความเห็น (0)