อนุทิน 42468 - Sila Phu-Chaya

  • การละเมิดลิขสิทธิ์โดยอ้อม เป็นการกระทำแก่งานที่ได้ทำขึ้นโดยละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้อื่น
  • มาตรา 31 พรบ ลิขสิทธิ์
  • ผู้ใดรู้อยู่แล้วหรือมีเหตุอันควรรู้ว่างานใดได้ทำขึ้นโดยละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้อื่น
  • กระทำอย่างใดอย่างหนึ่งแก่งานนั้นเพื่อหากำไร
  • ให้ถือว่าผู้นั้นกระทำการละเมิดลิขสัทธิ์ ถ้าได้กระทำดังต่อไปนี้
  • 1. ขาย มีไว้เพิ่อขาย เสนอขาย ให้เช่า เสนอให้เช่า ให้เช่าซื้อ หรือเสนอให้เช่าซื้อ
  • 2. เผยแพร่ต่อสาธารณชน
  • 3. แจกจ่ายในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่เจ้าของลิขสิทธิ์
  • 4. นำหรือสั่งเข้ามาในราชอาณาจักร
เขียน 29 Jul 2009 @ 14:30 () แก้ไข 29 Jul 2009 @ 14:33, ()


ความเห็น (0)