อนุทิน 42463 - มะปรางเปรี้ยว

KV Version ใหม่

  • มีการประชุมเพื่อหาข้อสรุปเกี่ยวกับความคืบหน้า รวมทั้งแผนการทดสอบการใช้งานเรียบร้อย
  • คาดว่าจะสามารถติดตั้งใช้งานจริงได้ภายในสิ้นเดือนนี้
เขียน 29 Jul 2009 @ 13:31 ()


ความเห็น (0)