อนุทิน 42463 - มะปรางเปรี้ยว

  ติดต่อ

KV Version ใหม่

  • มีการประชุมเพื่อหาข้อสรุปเกี่ยวกับความคืบหน้า รวมทั้งแผนการทดสอบการใช้งานเรียบร้อย
  • คาดว่าจะสามารถติดตั้งใช้งานจริงได้ภายในสิ้นเดือนนี้
  เขียน:  

ความเห็น (0)