อนุทิน 42454 - Sila Phu-Chaya

  • เพิ่ง Typing Interview ลักษณ์น้องคนหนึ่งเสร็จ
  • เป็นการสัมภาษณ์ที่ลึกกว่าที่ผ่านมา ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับตัวผู้เรียนรู้ที่พร้อมรับจะลงลึกจากขั้นรู้ตัวไปสู่การพัฒนาตัวตนหรือเปล่า
  • ข้อสังเกต  น้องเขาศึกษาธรรมะ ชอบทำบุญเป็นพื้นฐานของครอบครัว ดังนั้น เมื่อเราชี้ให้กลับมามองที่ภายในตนเอง เขาก็จะเข้าใจได้ง่ายและมีมิติเรียนรู้ด้านจิตวิญญาณที่ไวและเร็ว
  • เปิดรับทั้งความรู้และแนวทางการพัฒนาที่ย้อนศรเข้าหาตัวเองได้ง่าย
  • เนื่องจากสิ่งที่เราแนะนำน้องเขา เป็นสิ่งที่เขาไม่เคยรับรู้มาก่อน
  • เช่น เขาบอกว่าที่เขาเป็นเช่นนี้เพราะสิ่งกระทบจากภายนอก
  • เราก็จูงใจให้เขามองมาที่ตนเอง เปลี่ยนวิธีคิด มุมมอง การมองเห็นโลกทัศน์ผู้อื่น
  • การอธิบายด้วยภาษาต่าง ๆ มันง่าย แต่ทำให้ได้มันยาก ต้องมาจากการฝึกฝน เรียนรู้ สังเกต...และปฏิบัติ
เขียน 29 Jul 2009 @ 11:52 () แก้ไข 29 Jul 2009 @ 11:56, ()


ความเห็น (0)