อนุทิน #42445

วันภาษาไทยแห่งชาติ

สิมุ่งมาดเรียนลึกศึกษา

ยืนยันกตัญญูกตเวทิตา

คบคุ้นคุณค่าภาษาไทย

ขยันอ่านพจนานุกรม

เข้าสังคมนักปราชญ์

ฉลาดใช้ภาษา

เขียน:
แก้ไข:

ความเห็น (0)