อนุทิน 42429 - บรรจง ผอ.ไอซีที

  • จันทร์ 27 ฟังรองเลขาเสน่ห์และคณะบรรยาย
  • บ่ายแยกกลุ่มจังหวัดทำภารกิจ 4 ข้อ

  • เศรษฐประชุมรองวิชาการ หนังสือขายเกลี้ยง เขียนซีดีขายต่อ
  • ค่ำพาสุพจน์ เศรษฐไปเลี้ยงข้าว
  • อังคาร 28 ประชุมกลุ่ม จว.เช้า

  • รายงานการอบรมซีมีโอให้ผอ.ดร.อรทัย
  • ก่อนเที่ยงเดินทางกลับ
  • แวะซื้อถังขยะที่ชุมแพ 6 ใบ

  • ถึงเลยก่อนสามทุ่ม
เขียน 28 Jul 2009 @ 22:26 () แก้ไข 30 Jul 2009 @ 06:12, ()


ความเห็น (0)