อนุทิน 42428 - มะปรางเปรี้ยว

@42420 update ชื่อบันทึกข้อควรระวัง ในการใช้สมุนไพรเป็นยารักษาโรค ไข้หวัดใหญ่ 2009 ในบันทึกรวมเรื่องเกี่ยวกับไข้หวัด 2009 แล้วนะคะ

สำหรับเรื่องคำสำคัญนั้น เป็นเพราะว่าคำสำคัญที่ใช้ ไข้หวัดใหญ่2009 เขียนติดกันแต่ในบันทึกของพี่ศศินันท์เว้นวรรคค่ะ ไข้หวัดใหญ่ กับ 2009 ค่ะ ขอบคุณพี่ศศินันท์มากค่ะ

เขียน 28 Jul 2009 @ 22:21 () แก้ไข 28 Jul 2009 @ 23:04, ()


ความเห็น (0)