อนุทิน 42413 - เก๋น้อย

  ติดต่อ

แก้ไขคู่มือการใช้งาน Portal.in.th ที่น้องๆ ส่งมาให้ดูเสร็จแล้ว ขอโน๊ตไว้กันลืม

หัวข้อที่เหลือและเพิ่มมาทีหลัง

 • ไฟล์ การเพิ่มผู้ร่วมเขียน เสียให้น้องส่งมาใหม่
 • เพิ่มหัวข้อในคู่มือ
  - แนะนำเว็บไซต์ Portal.in.th
  - คำศัพท์ที่ควรรู้
  - การตั้งค่าหน้าแรก
  - RSS
  - CC

 

  เขียน:  

ความเห็น (0)