อนุทิน 42389 - บุณยกร

บุณยกร
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

การขาดเป้าหมายในการดำเนินชีวิตทำให้มนุษย์หลงไปกับ[โลกแห่งกิเลส ๔ ระดับ คือ โลกอบายมุข โลกกามคุณ โลกธรรม ๘ และโลกอัตตามานะ] และทำให้มนุษย์เสียคุณค่าของชีวิตไปกับเรื่องเหล่านี้ถึง ๔ ประเด็นใหญ่คือ ๑.เสียทรัพย์สิน ๒.เสียเวลา ๓.เสียแรงกาย ๔.เสียแรงสมอง

เดินทางจากสถานปฏิบัติพุทธเมตตาธรรมอ้อมน้อยเมื่อตอนบ่ายสามโมง มากิจนิมนต์ทำบุญที่โคราชถึงตอนสามทุ่ม บ้านโยมธนพร โยมจะเดินทางไปอยู่อเมริกาพร้อมสามีสามเดือน ก็เลยถือโอกาสทำบุญให้ตัวเองเท่าที่โอกาสจะอำนวยซึ่งการทำบุญเลี้ยงพระด้วยอาหารมังสวิรัตินี่หาไม่ได้มากนักในสังคมแห่งพุทธ ฉันเสร็จประมาณ ๑๑ โมงก็เดินทางกลับวัดที่ศรีสะเกษ..เดินทางเพือสร้างสรร เสียสละ ชำระจิต

ธรรมรักษาพี่น้องทุกชีวิต 

เขียน 28 Jul 2009 @ 08:14 () แก้ไข 28 Jul 2009 @ 08:21, ()


ความเห็น (0)