อนุทิน 42377 - ธรรมทิพย์

  ติดต่อ

        วันนี้ไปอบรมเรื่องการคิดวิเคราะห์  
ได้แนวคิดในการสอนมากมาย

       ชอบคำคำหนึ่งที่วิทยากรพูดคือ
คำว่า   "มหัศจรรย์ในตัวเด็ก"

        เราได้ค้นพบความหมายนี้จาก
เด็ก ม.๖/๒  รุ่นนี้เป็นอย่างดี

  เขียน:  

ความเห็น (0)