อนุทิน 42366 - Sasinand

Sasinand
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

 ฝรั่งเศสให้ทุน ม.นเรศวร วิจัยสมุนไพรไทยรักษาความดันโลหิต
อ่านจากข่าวว่า รศ.ดร. มณฑล สงวนเสริมศรี อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร  เปิดเผยถึงการพัฒนางานวิจัยสมุนไพรตัวใหม่ที่ได้รับเงินสนุนสนุนได้รับการ สนับสนุนทุน 175,500 ยูโร หรือกว่า 8 ล้าน 5 แสนบาท จากรัฐบาลประเทศฝรั่งเศส

เพื่อดำเนินโครงการไบโอเอเชีย (BIO - Asia) เป็นเวลา 3 ปี (พ.ศ.2551-2553)
ที่น่าสนใจ คือหัวข้อวิจัยว่าด้วยความปลอดภัยในการใช้ยาสมุนไพร การทำนายการเกิดพิษ การเกิดอันตรกิริยาของสมุนไพรกับเอนไซม์ในตับ
รวมถึงการหาตัวยาในสารสกัดสมุนไพรที่มีฤทธิ์ลดความดันหรือควบคุมเอนไซม์อา ร์จีเนส อันจะเป็นแนวทางในการค้นพบสารหรือตัวยาใหม่ เพื่อรักษาโรคความดันโลหิตสูง

แสดงว่า สมุนไพร นั้น ก่อให้เกิดการแพ้ หรือผลข้างเคียงอันไม่พึงประสงค์ เช่นกัน การจะกิน ต้องดูฉลากให้ดี การกินก่อน หรือหลังอาหาร ก็จะมีผลด้วย  ถ้าไปค้นหลักฐาน ความเป็นพิษ  ฤทธิ์ก่อกลายพันธุ์  พิษต่อเซลล์  พิษต่อตัวอ่อนและผู้ตั้งครรภ์ ได้ก็ยิ่งดีเลย

เขียน 27 Jul 2009 @ 19:30 () แก้ไข 27 Jul 2009 @ 22:40, ()


ความเห็น (0)