อนุทิน 42364 - ทนัน ภิวงศ์งาม

เรื่องฮ้อนเรื่องฮ้าย เรื่องใหญ่เรื่องหลวง เรื่องหลอกเรื่องลวง เรื่องหลวงเรื่องหน้อย
หากเฮาเอาใจ๋ ปายในไปห้อย เก็บเอามาคอย ยึดไว้
ก็จักตุกข์ใจ๋ ไปตลอดไซร้ เมื่อใดจักได้ สุขนา
ปล๋งวางละทิ้ง ทุกสิ่งไว้หนา จักเบาก๋ายา มนาผ่องแผ้ว.

เขียน 27 Jul 2009 @ 18:53 ()


ความเห็น (0)