อนุทิน 42353 - มะปรางเปรี้ยว

  ติดต่อ

ประชุมเรื่องหวัด 2009 (ช่วงบ่าย)

  • ต้อง PR เรื่องการเขียนบันทึกหวัด 2009 ให้มากยิ่งขึ้น
  • เรื่องสกัดความรู้ พี่สี่และเกตดำเนินการ ประชุมสรุปหาแนวทางได้แล้ว และจะแจ้งอาจารย์จันเพื่อพิจารณาต่อไป
  เขียน:  
  แก้ไข:  

ความเห็น (0)