อนุทิน #42353

ประชุมเรื่องหวัด 2009 (ช่วงบ่าย)

  • ต้อง PR เรื่องการเขียนบันทึกหวัด 2009 ให้มากยิ่งขึ้น
  • เรื่องสกัดความรู้ พี่สี่และเกตดำเนินการ ประชุมสรุปหาแนวทางได้แล้ว และจะแจ้งอาจารย์จันเพื่อพิจารณาต่อไป
เขียน:
แก้ไข:

ความเห็น (0)