อนุทิน 42353 - มะปรางเปรี้ยว

ประชุมเรื่องหวัด 2009 (ช่วงบ่าย)

  • ต้อง PR เรื่องการเขียนบันทึกหวัด 2009 ให้มากยิ่งขึ้น
  • เรื่องสกัดความรู้ พี่สี่และเกตดำเนินการ ประชุมสรุปหาแนวทางได้แล้ว และจะแจ้งอาจารย์จันเพื่อพิจารณาต่อไป
เขียน 27 Jul 2009 @ 15:12 () แก้ไข 27 Jul 2009 @ 16:19, ()


ความเห็น (0)