อนุทิน 42337 - ครูพิศ

ครูพิศ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

 อ่อนนอกแข็งใน หรือ แข็งนอกอ่อนใน
ดูจากข้อความทั้งสองที่สลับกันนี้คนส่วนมากในยุคปัจจุบันจะใช้แข็งนอกอ่อนใน เพราะ...
แข็งนอกอ่อนในสร้างเกราะความเข้มแข็งไว้ภายนอกเพื่อปิดบังความอ่อนแอและขลาดกลัวในใจตนเมื่ออยู่ร่วมสังคม มักเกิดความขัดแย้งอยู่เนือง ๆทั้งขัดแย้งภายในใจตนเอง และเพื่อนร่วมสังคมเพราะสิ่งที่แสดงออกมา คือภาพลวงที่ตนสร้างขึ้น  ที่หลอกลวงทั้งคนอื่น และ ตนเอง
  เราอยากให้ทุกคนเป็น อ่อนนอกแข็งในมากที่สุดเท่าที่เรายังมีลมหายใจอยู่..เพราะ..ความอ่อนน้อมถ่อมตน ย่อมเป็นที่รักและชื่นชอบของสังคมสามารถเดินร่วมทางกับสังคมได้ ด้วยความราบรื่น ที่สำคัญ..ความแข็งใน คือ ภูมิปัญญาที่เข้มแข็งที่มองเห็นความสัมพันธ์ ของเหตุและปัจจัยที่เอื้อรับกันสามารถผสานสิ่งรอบตัวเหล่านั้นให้เป็นจุดยืนที่ลงตัวของตนเอง....ประเทศชาติก็จะมีความสงบ...

เขียน 27 Jul 2009 @ 05:35 () แก้ไข 27 Jul 2009 @ 05:36, ()


ความเห็น (0)