อนุทิน 42329 - ดร. ธวัชชัย ปิยะวัฒน์

อืมม... อินโดนีเซียพึ่งจะมีผู้เสียชีวิตจากไข้หวัดหมู (ที่ประเทศไทยให้เรียกว่าไข้หวัดใหญ่ 2009 เพื่อช่วยปกป้องอุตสาหกรรมการเลี้ยงหมู ... หรือเปล่า...) (ข่าว)

ที่น่าคิดคือประเทศอย่างอินโดนีเซียพึ่งมีผู้เสียชีวิตในขณะที่ประเทศไทยเสียชีวิตไปแล้วกว่า 44 คน ประเด็นของเรื่องนี้อยู่ที่ตรงไหน?

ใครจะโทษใครและใครต่อใครจะโทษใครต่อใครต่อใครต่อไปอย่างไรหนอ...

เขียน 26 Jul 2009 @ 23:01 () แก้ไข 26 Jul 2009 @ 23:18, ()


ความเห็น (0)