อนุทิน 42319 - คุณมะม่วงผลโต

คุณมะม่วงผลโต

เว็บบล็อกนี้จักสร้างขึ้นเพื่อเป็นข้อมูลในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

เรื่องราวต่างๆของมะม่วง

เป็นส่วนหนึ่งในรายวิชา นศ113การสื่อสารเพื่อการเกษตร

วิชาหลักของสาขานิเทศศาสตร์บูรณาการชั้นปีที่1

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ขอขอบคุณวิทยากรชาวสวนคุณพ่อสนิท  เรือนรักเรา

ศิษย์เก่าแม่โจ้รุ่นที่48 ที่ได้ให้ข้อมูลความรู้เพื่อ

นำมาเขียนบันทึกส่งต่อให้ผู้ที่สนใจได้อ่านแลกเปลี่ยนความรู้

 

 

ผู้จัดทำ

นายกรกช   วงศ์อารินทร์ รหัส5214101301

นางสาวฉัตรวิไล  หอมแก่นจันทร์   รหัส5214101312

นางสาวชนัญญา   เรือนรักเรา     รหัส5214101313

นายณัฐวัฒน์     วงศ์วัง     รหัส5214101320

เขียน 26 Jul 2009 @ 20:04 () แก้ไข 26 Jul 2009 @ 20:09, ()


ความเห็น (0)