อนุทิน 42288 - Sasinand

Sasinand

อ่านแค่ที่ว่า....การสำรวจสถานการณ์เด็กในประเทศไทย ระหว่าง พ.ศ.2548-2549 แสดงให้เห็นว่า มากกว่า 1 ใน 10 ของเด็กเล็กวัยแรกเกิดจนถึง 5 ปี มีภาวะเตี้ย แล้วหยุด กลับมาคิดถึง เด็กๆของเรา ค่อยโล่งใจ ตูตาม percentile  ส่วนสูง เป็นที่น่าพอใจ คุณหมอชม

แต่แปลกใจที่... เมื่อเจาะลงไปในแต่ละภูมิภาค พบว่า ปัญหาส่วนสูงไม่สมวัยจนถึงขั้นเตี้ยนั้นพบมากที่สุดใน ภาคใต้ ซึ่งพบเด็กเตี้ยถึง ร้อยละ 18.3 หรือ เกือบ 1 ใน 5 ของเด็กเล็กทั้งหมด รองลงมาคือภาคอีสาน ภาคเหนือ และภาคกลาง รวมทั้งกรุงเทพมหานคร ตามลำดับ
ทั้งนี้ ส่วนสูงที่สัดส่วนตามเกณฑ์อายุ เป็นตัวบ่งชี้ภาวะขาดโปรตีนและพลังงานแบบเรื้อรัง สะท้อนการได้รับสารอาหารไม่เพียงพอเป็นเวลานาน และเจ็บป่วยบ่อยๆ หรือเรื้อรัง จนมีผลกระทบต่อการเจริญเติบโตทางโครงสร้าง ทำให้เด็กนั้นเตี้ยกว่าเด็กวัยเดียวกัน
เอ๊ะ ภาคใต้อุดมสมบรณ์ มีภาวะเรื่องสารอาหาร ไม่พอหรือ????
ที่มา รายงานสุขภาพคนไทย พ.ศ.2551

 http://www.hiso.or.th/hiso/picture/reportHealth/ThaiHealth2008/report2551_7.pdf

เขียน 26 Jul 2009 @ 11:21 ()


ความเห็น (0)