อนุทิน 42277 - แก้ว..อุบล จ๋วงพานิช

แก้ไขโครงการ

  • พัฒนาระบบการบันทึกสารน้ำเข้าและสารน้ำออก ในผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับยาเคมีบำบัด และส่งคืนให้คุณพัชรีแล้ว จะได้เตรียมนำเสนอวันอังคารที่ 28 กค 52

ส่วนงานตัวเองที่ต้องทำ เรื่อง

  • สรุปผลงานของหอผู้ป่วย เพื่อนำเสนอ 28 กค 2552
  • เขียนโครงร่างการวิจัย เพื่อขอทุนวิจัยคณะแพทยศาสตร์ 31 กค 2552
  • Seamless R2R ที่ Hacc จัด 31 กค 2552 
  • บทบาทอิสระของพยาบาลที่ดูแลผู้ป่วยมะเร็งที่ได้ยาเคมี 6 สค 2552
  • การเขียนรายงานการวิจัย 5-6 สค 2552

 

เขียน 26 Jul 2009 @ 09:02 () แก้ไข 26 Jul 2009 @ 09:03, ()


ความเห็น (0)