อนุทิน 42269 - บุณยกร

บุณยกร

สติ สพฺพตฺถ ปตฺถิยา

สติ จำเป็นในที่ทั้งปวง
สติ เตสํ นิวารณํ

ความมีสติป้องกันความเลวร้ายได้

เขียน 26 Jul 2009 @ 03:30 ()


ความเห็น (0)