อนุทิน #42269

สติ สพฺพตฺถ ปตฺถิยา

สติ จำเป็นในที่ทั้งปวง
สติ เตสํ นิวารณํ

ความมีสติป้องกันความเลวร้ายได้

เขียน:

ความเห็น (0)