อนุทิน 42258 - Sasinand

Sasinand

หลานของพนักงานที่บริษัทคนหนึ่ง  อายุ 3 ขวบ 4 เดือน ยังต้องดูดนมจากขวดอยู่ ไม่ยอมเลิก แนะนำให้เลิกตั้งนานแล้ว แต่ ยายของเด็กตามใจให้ดูด
ปกติแล้ว  เด็กควรเลิกดูดนมจากขวดอย่างเร็วเมื่ออายุ 1 ปี หรืออย่างช้าปีครึ่ง ถึงก่อน 2 ขวบ
หากเลยวัยนี้ไปแล้ว การปรับพฤติกรรมเด็กให้เลิกดูดนมจากขวดจะทำได้ยาก
ที่คลินิกเด็กดี สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี พบว่า ประมาณ ร้อยละ 80 ของเด็กอายุ 1-3 ปี ยังดูดนมจากขวดอยู่ โดยครึ่งหนึ่งของเด็กกลุ่มนี้ดูดนมขวดมื้อดึก (เวลา 2 4.00-04.00 น.)
ปัญหาดังกล่าว  ส่วนหนึ่งเกิดจากพฤติกรรมการเลี้ยงดูที่ส่งเสริม
ให้เด็กติดขวดนม ซึ่งพบว่า เด็กอายุ 6 เดือนถึง 4 ปี ร้อยละ 46 ดูดนมหลับคาขวด  โดยเฉลี่ยเด็กไทยเลิกดูดนมขวดเมื่ออายุ 2 ปี 5 เดือน
ตามประสบการณ์  เด็กทุกคนที่รับผิดชอบมา เลิกดูดนมจากขวด ไม่เกินขวบครึ่ง และเลิกเอง ไม่ได้บังคับ เปลี่ยนเป็นดื่มจากแก้วหรือดูดนมจากกล่องไปเลย

เขียน 25 Jul 2009 @ 22:12 () แก้ไข 25 Jul 2009 @ 22:13, ()


ความเห็น (0)