อนุทิน 42240 - ศน.อ้วน

ศน.อ้วน

ขอบคุณวันนี้..วันเสาร์ที่ ๒๕ กรกฎาคม  ๒๕๕๒

ได้มีโอกาสพบปะพูดคุยกับคณะครูโรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่

พยายามจะบอกกล่าว..ว่าให้พลิก "หน้าที่" สู่..โอกาส

จาก "งานประจำ" สู่   "งานวิจัย"

...RTR... เรื่องการใช้หลักสูตรสถานศึกษา

(หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานการเรียนรู้แกนกลาง พุทธศักราช ๒๕๕๑)

เขียน 25 Jul 2009 @ 16:53 () แก้ไข 26 Jul 2009 @ 23:02, ()


ความเห็น (0)