อนุทิน #42240

ขอบคุณวันนี้..วันเสาร์ที่ ๒๕ กรกฎาคม  ๒๕๕๒

ได้มีโอกาสพบปะพูดคุยกับคณะครูโรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่

พยายามจะบอกกล่าว..ว่าให้พลิก "หน้าที่" สู่..โอกาส

จาก "งานประจำ" สู่   "งานวิจัย"

...RTR... เรื่องการใช้หลักสูตรสถานศึกษา

(หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานการเรียนรู้แกนกลาง พุทธศักราช ๒๕๕๑)

เขียน:
แก้ไข:

ความเห็น (0)