อนุทิน 42240 - ศน.อ้วน

  ติดต่อ

ขอบคุณวันนี้..วันเสาร์ที่ ๒๕ กรกฎาคม  ๒๕๕๒

ได้มีโอกาสพบปะพูดคุยกับคณะครูโรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่

พยายามจะบอกกล่าว..ว่าให้พลิก "หน้าที่" สู่..โอกาส

จาก "งานประจำ" สู่   "งานวิจัย"

...RTR... เรื่องการใช้หลักสูตรสถานศึกษา

(หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานการเรียนรู้แกนกลาง พุทธศักราช ๒๕๕๑)

  เขียน:  
  แก้ไข:  

ความเห็น (0)