อนุทิน 42226 - Sila Phu-Chaya

Sila Phu-Chaya
  • ปัญหาสำคัญอย่างหนึ่งที่พบในการให้คำปรึกษาทางกฎหมาย
  • คือการที่ลูกความอาจจะลืมเลือนข้อมูลสำคัญก็ดี หรือให้ข้อเท็จจริงบางส่วนก็ดี ทำให้การร่างหนังสือต่าง ๆ ไม่ตรงกับข้อมูลของคู่กรณี และทำให้เกิดความเสียเปรียบในข้อกฎหมายบางประการ
  • นอกจากนี้ ปัญหาที่พบอีกอย่างคือลูกความมักจะเล่าเรื่องแบบแยกอารมณ์กับข้อเท็จจริงที่ต้องใช้หลักตรรกะในการพิสูจน์ด้วยพยานหลักฐานไม่ได้  ประเด็นนี้น่าเห็นใจ เพราะหากไม่เดือดร้อน ก็คงไม่ปรึกษานักกฎหมาย 
  • ดังนั้น ในขณะที่ลูกความกำลังเล่าเรื่องด้วยอารมณ์ไม่สบายใจ เราควรตั้งใจฟังอย่างเดียวจนเขาสบายใจก่อน  จึงค่อยตั้งคำถามเพื่อเข้าประเด็นให้ได้ข้อเท็จจริงที่เพียงพอในการนำองค์ประกอบทางกฎหมายมาปรับใช้  
เขียน 25 Jul 2009 @ 11:37 () แก้ไข 25 Jul 2009 @ 11:40, ()


ความเห็น (0)