อนุทิน #42203

มีการประดิษฐ์ Mass Spectrometer เครื่องวัดมวลโมเลกุลขนาดนาโน ใช้เทคโนโลยี NEMS (Nanoelectromechanical systems)

อีกสิบปีคงกลายเป็นเครื่องมือสามัญประจำ lab มาแทนเครื่องที่เคยมีราคาหลายล้าน

เขียน:
แก้ไข:

ความเห็น (0)