อนุทิน 42193 - tiw

  ติดต่อ

ฉันเตรียมพร้อมรับการประเมิน โดยเรื่องการเรียนการสอนก็ไม่ละทิ้งฉันเอาเวลาว่างเพื่อทำสิ่งนี้

-จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ ล่วงหน้า  1  สัปดาห์และบันทึกหลังสอน

-ทำวิจัยในชั้นเรียน  เพื่อหาวิธีการแก้ปัญหาให้นักเรียน

-รวบรวมข้อมูลนักเรียน  โดยการเยี่ยมบ้าน และฯลฯ

  เขียน:  

ความเห็น (0)